INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W INŻYNIERII POWIERZCHNI

NASZA OFERTA

  Oferujemy najnowsze rozwiązania w dziedzinie inzynierii powierzchni.

- innowacyjna obróbka strumieniowo ścierna OBS;

- zabezpieczenia powierzchni wyrobów gotowych przed korozją;

- powłoki PVD, PVC oraz DLC;

 Oferta dotyczy dostarczeniu sprzętu do realizacji technologii, szkoleniu pracowników,  uruchomieniu zgodnie z wymaganiami UDT, i unijnymi dyrektywami maszynowymi.

 Skupiamy sie na procesach:

- innowacyjnych technologiach ochrony katodowej, inhibitorów organicznych i nieorganicznych ;

- usuwaniu produktów korozji, starych farb, zendry z wykorzystaniem  innwacyjnych technologii OBS, itp.:

- nadawaniu powierzchni detali i konstrukcji wymaganych     własności mechanicznych, antykorozyjnych, dekoracyjnych;

 Oferowane rozwiązania, to sprawdzone technologie, wywodzące się z Instytutów, czy ośrodków Badawczo - Rozwojowych, szeroko stosowane w takich krajach jak USA, Rosja, Ukraina, Włochy, RFN.

TECHNOLOGIE

  Obecnie dysponujemy mozliwością wdrożenia technologii:

  • proces polerowania plazmowego stali, stopów miedzi, stopów aluminium, detali o całkowitej powierzchni do 1 m kwadratowego; 
  • obróbka strumieniowo - ścierna 6 krotnie wydajniejsza od tradycyjnych instalacji;
  • nanoszenie Zn na powiezchnie detali i konstrukcji stalowych z wykorzystaniem energii kinetycznej pyłu ZN;
  • aplikacje PVD, nadające detalom i wyrobom metalowym i ceramicznym wysokie parametry powierzchni: mechaniczne i dekoracyjne;
  • nanoszenie warstw nanodiamentowych na powierzchnię detali o wysokich wymaganiach dotyczących parametrów tolerancji i odpornosci na zużycie;
  • skuteczne, szybkie zabezpieczenie przed korozją konstrukcji stalowych, organicznym inhibitorem, nie jest wymagana obrobka strumieniowo ścierna;
  • technologia zabezpieczeń konstrukcji stalowych: infrastruktura drogowa, kolejowa, silosy i hale przemysłowe, infrastruktura ciepłownicza, rurociągi gazowe i cieplne, te rozwiazania pozwalają na uzyskanie trwałej powłoki, samoregenerującej, na okres gwarancji do 50 lat. Technologia oparta na najnowszych procesach wykorzystująca inhibitory nieorganiczne

WSPÓŁRACA 

  Firma "KOMET", realizuje projekty innowacyjne, z opcją możliwości pozyskania grantów unijnych. Poszukujemy firm, przedsiębiorstw, ktore posiadaja zaplecze techniczne odpowiednie do dokonania transferu technologii, która pozwoli na sprowadzenie technologii do Polski na zasadzie zakupu know-how lub licencji.

  Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi Instytutami, politechnikami, OBR, co daje nam gwarancję, że technologia jest innowacyjna a realizacja projektu opiera się na wymaganych unijnych dyrektywach maszynowych. 

****************************************************